KOMPLEKS PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY

Zaplecze gastronomiczne szkoły i przedszkola

Warszawa ul. Zaruby

ZESPÓŁ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH – CHWARZNO-WICZLINO W GDYNI

Zaplecze kuchni szkolnej i przedszkolnej


SZKOŁA PODSTAWOWA w GLINIANCE

Zaplecze gastronomiczne


ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY w ZAKRĘCIE

Zaplecze gastronomiczne


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – STOŁÓWKA WOJSKOWA NR 3

Koncepcja funkcjonalno-branżowa rozbudowy zaplecza kuchni - Warszawa

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J.VERNE'A

Zaplecze gastronomiczne - Warszawa

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH 

Rozbudowa budynku warsztatów szkolnych - Olsztyn

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 

Stołówka Studencka "SABINKI" - Warszawa

 

REGIONALNE CENTRUM OŚWIATOWO-SPORTOWE

Zaplecze gastronomiczne - Dobczyce

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Zaplecze stołówki - Elbląg

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Bufet "AZYL" w Gmachu Głównym - Warszawa

 

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zaplecze stołówki - Warszawa