NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J.VERNE'A

Zaplecze gastronomiczne - Warszawa

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH 

Rozbudowa budynku warsztatów szkolnych - Olsztyn

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 

Stołówka Studencka "SABINKI" - Warszawa

 

REGIONALNE CENTRUM OŚWIATOWO-SPORTOWE

Zaplecze gastronomiczne - Dobczyce

 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Zaplecze stołówki - Elbląg

 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Bufet "AZYL" w Gmachu Głównym - Warszawa

 

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zaplecze stołówki - Warszawa