Nasza oferta jest skierowana między innymi do: Inwestorów, Generalnych Wykonawców, Architektów, Projektantów Wystroju Wnętrz.

Zajmujemy się opracowywaniem:

  • Projektów technologicznych budowlanych, wykonawczych i przetargowych.
  • Koncepcji technologicznych z wytycznymi dla branż – do pozwolenia na budowę.
  • Projektów modernizacji obiektów gastronomicznych.
  • Wytycznych do projektów branżowych (w tym bilans mediów: wody, ścieków, mocy, gazu, zysków ciepła od urządzeń, ilość wymian powietrza w pomieszczeniach).
  • Doboru wyposażenia technologicznego.
  • Dokumentacji HACCP.

Ponadto uzyskujemy:

  • zatwierdzenia projektów przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych, BHP i P.POŻ
  • odstępstwa od warunków technicznych (zagłębienia, oświetlenia, wysokości).